Tato stránka s dokumenty bude průběžně aktualizována.

Pro hlídání změn na stránce doporučuji www.woko.cz
Pro aktuální zpravodajství nejen o ropě sledujte Britské listy
Vyčerpávání fosilních paliv, Hubbertův vrchol, ropná krize:


Cena ropy na světových trzích do r.2005: NYMEX


Cena ropy na světových trzích od 2007 do 2009: NYMEX


Graf dostupnosti kapalných fosilních paliv a zemního plynuJméno souboru: Život po ropném krachu
Velikost:    148 kB
Autor:     neznámý
Jazyk:     česky
Shrnutí obsahu: Úvodní, mírně upravený překlad anglického textu "Crude awakening", přeložený neznámým autorem.
Stručně, ale výstižně popisuje důsledky poklesu ropné křivky pro průmyslovou civilizaci, s odkazy na další
internetové stránky zabývající se tímto tématem.

Jméno souboru: Soumrak moderního světa
Velikost:    362 kB
Autor:     Paul Thompson, www.wolfatthedoor.org.uk
Jazyk:     česky
Úplný název:  Soumrak moderního světa - Čtyři fáze zhroucení společnosti po ropném zlomu
Shrnutí obsahu: Jakými fázemi projde naše společnost v následujících desetiletích ?

Jméno souboru: Jíme potraviny vyrobené z ropy
Velikost:    40 kB
Autor:     Dale Allen Pfeiffer, publikováno na http://www.fromthewilderness.com
Jazyk:     česky
Shrnutí obsahu: Jak bude současné zemědělství reagovat na problémy v dodávkách zemního plynu a ropy ?
Je vůbec dnešní moderní zemědělství udržitelné a proč ?

Jméno souboru: FORECASTING GLOBAL OIL SUPPLY 2000-2050
Velikost:    105 kB
Autor:     Colin J. Campbell
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  HUBBERT CENTER NEWSLETTER # 2002/3 - FORECASTING GLOBAL OIL SUPPLY 2000-2050
Shrnutí obsahu: Aktualizovaná předpověď globálního objemu těžby ropy ukazuje na dosažení vrcholu produkce
přibližně kolem roku 2015.

Jméno souboru: Cuba-LifeAfterOil.pdf
Velikost:    463 kB
Autor:     The Community Solution
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  Cuba: Life after Oil
Shrnutí obsahu: Reportáž z pobytu na Kubě (2003) s důrazem na popis společnosti, která se po více než deset let
musí vypořádávat s nedostatkem ropy a ropných derivátů ve všech oblastech života. Nutno podotknout, že většinou
se jim to daří.

Jméno souboru: Zemědělské krize v Severní Koreji a na Kubě
Velikost:    292 kB
Autor:     Dale Allen Pfeiffer
Jazyk:     česky
Shrnutí obsahu: Podrobný popis situace v Severní Koreji a na Kubě po přerušení dodávek ropy ze zemí bývalého
Sovětského svazu po jeho rozpadu v roce 1990. Tragédie a hladomor Severní Koreje, reforma zemědělství na Kubě.

Jméno souboru: oil_production_outlook_2005-2040.pdf
Velikost:    1 MB
Autor:     Foundation Peak Oil Netherlands Rembrandt H. E. M. Koppelaar
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  Oil Production Outlook 2005-2040
Datum vydání:  6 September 2005
Shrnutí obsahu: Aktualizovaná předpověď globálního objemu těžby ropy. Na období let 2005 až 2010 předpovídá nárůst
těžby, ropný vrchol a následný neustálý pokles těžby dle této studie přijde mezi lety 2010 až 2015. Od roku 2005
bude ropa na světových trzích reagovat na každý problém v těžbě, distribuci a zpracování zvyšováním ceny.

Jméno souboru: LBST_Countdown_2004-10-12.pdf
Velikost:    132 kB
Autor:     W. Zittel, J. Schindler, L-B-Systemtechnik, 12 October 2004
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  The Countdown for the Peak of Oil Production has Begun - but what are the Views
of the Most Important International Energy Agencies
Shrnutí obsahu: Analýza těžby ropy ve státech OPEC i mimo OPEC a kritická revize závěrů USGS, US-EIA a IEA.
"Závěry o budoucí dostupnosti ropných zdrojů publikované USGS, EIA a IEA dávají důvod k vážnému znepokojení, 
protože jejich optimistická vyjádření naneštěstí nejsou založena na platných údajích. Tyto studie
ignorují budoucí omezení v dodávkách ropy, která se již stávají zřejmými a tím vysílají falešný signál
politické reprezentaci."

Jméno souboru: The_Hirsch_Report_Project.pdf
Velikost:    1,2 MB
Autor:     Robert L. Hirsch, SAIC, Project Leader, Roger Bezdek, MISI, Robert Wendling, MISI
Jazyk:     anglicky
Vydáno:     únor 2005
Úplný název:  PEAKING OF WORLD OIL PRODUCTION: IMPACTS, MITIGATION, & RISK MANAGEMENT
Shrnutí obsahu: Tato zpráva byla připravena na zakázku vlády Spojených států a přednesena v parlamentu.
Nejdůležitějším závěrem zprávy je, že příprava na ropný vrchol musí proběhnout dostatečně včas,
nejméně 10-20 let maximálního úsilí před vrcholem křivky, aby se dalo problémům způsobených ropným zlomem plně vyhnout.
Pokud čas na přípravu nebude plně využit nebo ropný zlom nastane dříve než očekáváme, potom jsou problémy nevyhnutelné
a jejich závažnost bude závislá na způsobu, jak se k nim postavíme. 

Další:
Jméno souboru: The_World_Petroleum_Life_Cycle.pdf
Alternativní zdroje energie, vlastnosti současných energetických zdrojů, výhledové studie:

Jméno souboru: Dělat více za méně
Velikost:    546 kB
Autor:     Evropská komise, s konzultacemi Evropské rady, Evropského parlamentu, 
                průmyslu a nevládních organizací
Jazyk:     česky
Úplný název:  Dělat více za méně - Zelená kniha o energetické účinnosti
Shrnutí obsahu: První věta textu: "Dokonce i bez vysokých a nestálých cen ropy, 
        které vedou ke snižování ekonomického růstu v Evropě by byly dobré důvody k oživení programů 
        zlepšování energetické efektivity na všech úrovních evropské společnosti..."
        Tento dokument se snaží identifikovat překážky, nalézt kritické body a zaměřit se
        na oblasti, kde lze dosáhnout velkého zlepšení.

Jméno souboru: biomasa-základ budoucího hospodářství.doc
Velikost:    27 kB
Autor:     Milan Smrž
Jazyk:     česky
Úplný název:  biomasa-základ budoucího hospodářství
Shrnutí obsahu: V budoucím energetickém solárním mixu nebude hrát biomasa hlavní roli ve výrobě tepla 
nebo elektřiny - představuje především obnovitelnou surovinovou základnu.

Jméno souboru: Biomass-Stage-I-II_en.pdf
Velikost:    3 MB
Autor:     Envirochem services, inc. USA, 
            Martin Tampier, M.Eng.
            Doug Smith, P.Eng.
            Eric Bibeau, PhD
            Paul A. Beauchemin, P.Eng.
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  IDENTIFYING ENVIRONMENTALLY PREFERABLE USES
        FOR BIOMASS RESOURCES
Shrnutí obsahu: podrobné zhodnocení různých druhů energetických plodin a jejich využití k výrobě tepelné energie,
elektřiny i k výrobě motorových paliv v kontextu USA, Kanady a západní Evropy

Jméno souboru: cista_prace.pdf
Velikost:    373 kB
Autor:     Hnutí Duha
Jazyk:     česky
Úplný název:  Čistá práce - Přínosy ekologických opatření a zelených odvětví
pro zaměstnanost a ekonomiku
Rozsah:     51 stran, rok vydání 2004

Jméno souboru: Dena_Grid-Study_2015.pdf
Velikost:    33 kB
Autor:     Německá energetická agentura
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  The Future of Wind Energy: German Energy Agency Study shows Ways of Integrating Wind Energy
into the Electricity Grid
Datum vydání:  24. února 2005
Shrnutí obsahu: Dvacetiprocentní podíl obnovitelné (převážně větrné) energie 
v elektrorozvodném systému Německa je dosažitelný.

Jméno souboru: DOE_USA_SolarEnergyUtilization.pdf
Velikost:    6,8 MB - 276 stran
Autor:     DOE USA - Ministerstvo energetiky USA
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  REPORTS OF THE PANELS ON BASIC RESEARCH NEEDS FOR SOLAR ENERGY UTILIZATION
                - Basic Research Challenges for Solar Electricity
                - Basic Research Challenges for Solar Fuels
                - Basic Research Challenges for Solar Thermal Utilization
                - Cross-cutting Research Challenges
Datum vydání:  18. - 21. dubna 2005
Shrnutí obsahu: Podrobné a aktuální shrnutí současných a budoucích možností výroby energie ze Slunce.

Jméno souboru: drive_your_diesel_with_oil.pdf
Velikost:    640 kB
Autor:     neznámý
Jazyk:     český překlad
Úplný název:  Pohánějte Váš naftový motor surovým předehřátým rostlinným řepkovým olejem
Datum vydání:  10. listopadu 2000
Shrnutí obsahu: Popis přestavby naftového motoru pro pohon řepkovým olejem, včetně obrázků a schémat.
Další odkazy na stránky s podobnou tématikou: 
www.rapidoil.cz,
www.diesel-therm.de,
www.greasecar.com,
www.europecon.cz a jejich divize www.rostlinnyolej.cz,
článek na D-fens,
Diesel power fórum

Jméno souboru: EconomicsOfWind-Feb2005.pdf
Velikost:    67 kB
Autor:     American Wind Energy Association (AWEA)
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  The Economics of Wind Energy
Shrnutí obsahu: Konkrétní údaje o ekonomice provozu větrných elektráren a ceně elektřiny z větru, aktualizace 
k únoru 2005.

Jméno souboru: EINE SOLARE ENERGIEVERSORGUNG FÜR EUROPA 
Velikost:    313 kB
Autor:     Harry Lehmann
Jazyk:     německy
Úplný název:  EINE SOLARE ENERGIEVERSORGUNG FÜR EUROPA
Datum vydání:  2001
Shrnutí obsahu: Solární energetické zásobování pro Evropu. Studie ukazuje, že je možné se obejít 
při energetickém zásobování Evropy zcela bez jaderné a fosilní energie.

Jméno souboru: energiepotencial2050.pdf
Velikost:    1,3 MB
Autor:     Asociace pro využívání OZE
Jazyk:     česky
Úplný název:  INFORMACE O POTENCIÁLU
        OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ČR
Shrnutí obsahu: -

Jméno souboru: Energy payback of wind superior.htm
Velikost:    5 kB
Autor:     WIND ENERGY WEEKLY Vol. 18, #851, 10 June 1999
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  ENERGY PAYBACK OF WIND
        SUPERIOR TO COAL, NUCLEAR
Shrnutí obsahu: článek komentující zprávu o návratnosti energie větru, která předčí i uhelné a jaderné elektrárny,
zpráva ke stažení dále.

Jméno souboru: EnergyRichJapan.pdf
Velikost:    1,3 MB
Autor:     Harry Lehmann
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  EnergyRichJapan - Short Report
Datum vydání:  Říjen 2003
Shrnutí obsahu: Shrnutí studie, ukazují na možnost 100% zásobování Japonska obnovitelnými zdroji energie v blízké
budoucnosti. Plná verze studie na www.energyrichjapan.info (4,8 MB).

Jméno souboru: gpphandbook_en.pdf
        Nakupujte zeleně (PDF česky)
Velikost:    545 kB / 2,2MB
Autor:     COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
Jazyk:     anglicky a česky
Úplný název:  Buying green! A handbook on environmental public procurement
Shrnutí obsahu: Tato brožurka srozumitelným způsobem přibližuje, jak mohou veřejné instituce jako školy, nemocnice,
místní a krajské úřady, brát v úvahu životní prostředí, když nakupují zboží, služby nebo činnosti. Tyto veřejné
instituce totiž představují obrovskou kupní sílu - podle Komise každý rok utratí 16 % hrubého domácího produktu Unie,
tedy kolem 1500 miliard euro za zboží a služby.

Jméno souboru: Hlavní principy nízkoenergetické výstavby.pdf
Velikost:    733 kB
Autor:     RNDr. Jan Hollan
Jazyk:     česky
Úplný název:  Hlavní principy nízkoenergetické výstavby (Přednáška na semináři Masarykovy Univerzity)
Datum vydání:  2001
Shrnutí obsahu: Principy NE staveb, příklady, modelové výpočty

Jméno souboru: IAEA - uranium resources to 2020.pdf
Velikost:    3,8 MB
Autor:     IAEA - Mezinárodní agentura pro atomovou energii
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  Critical review of uranium resources and production capability to 2020
Datum vydání:  srpen 1998
Shrnutí obsahu: Kritické zhodnocení dostupnosti kvalitních uranových rud do roku 2020.
Ukazuje, že zdroje uranu (3.354.180 tun) při spotřebě 63.800 t
ročně (údaj z roku 1997) vydrží maximálně na 52 let! (nebude-li se přitom zvyšovat 
výroba elektřiny z JE).

Jméno souboru: Transitioning to a Renewable Energy Future
Velikost:    1,1 MB
Autor:     Donald W. Aitken, Ph.D.,International Solar Energy Society
Jazyk:     anglicky
Shrnutí obsahu: Postupy a metody, jak je možné politicky pracovat na směřování společnosti k udržitelné budoucnosti

Jméno souboru: Komponenty energeticky úsporných pasivních domů.htm
Velikost:    84 kB
Autor:     RNDr. Jan Hollan
Jazyk:     česky
Úplný název:  Komponenty energeticky úsporných pasivních domů 
Datum vydání:  2004
Shrnutí obsahu: Pasivní domy jako evropský standard, konstrukční prvky a jejich užití při stavbě pasivních domů.

Jméno souboru: Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji
Velikost:    1,9 MB
Autor:     Krajská energetická agentura Zlínského kraje
Jazyk:     česky
Datum vydání:  2003
Shrnutí obsahu: VELKÝ, praktický a podrobný průvodce s dvanácti kapitolami - rekonstrukce domů, zateplování,
alternativní energetické zdroje, poradenství...

Jméno souboru: návratnost energie slunce.html
Velikost:    11 kB
Autor:     12.8.2001 Enviornment (Radek Novák) 
Jazyk:     česky
Úplný název:  Vyrobí solární panely energii spotřebovanou ke své výrobě?
Shrnutí obsahu: ANO, a to za 4.1 až 2.2 roku podle druhu PV článku

Jméno souboru: návratnost energie slunce.pdf
Velikost:    87 kB
Autor:     Karl E. Knapp, Ph.D.
Energy & Environmental Economics, Inc., Theresa L. Jester, Siemens Solar Industries
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  INITIAL EMPIRICAL RESULTS FOR THE ENERGY
        PAYBACK TIME OF PHOTOVOLTAIC MODULES
Shrnutí obsahu: zpráva zmiňovaná v předchozím článku

Jméno souboru: návratnost energie větru.pdf
Velikost:    820 kB
Autor:     S.W.White, G.L.Kulcinski,
        Fusion technology institute, Wisconsin
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  Net energy payback and CO2 emissions from wind-generated electricity in the Midwest, December 1998
Shrnutí obsahu: obsahuje podrobné vyhodnocení činnosti několika větrných farem v USA a porovnání jejich nákladů
        a dopadu na životní prostředí s uhelnými a jadernými elektrárnami

Jméno souboru: NREL - solar energy payback.pdf
Velikost:    76 kB
Autor:     National renewable energy laboratory, USA
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  Energy Payback: Clean Energy from PV
Shrnutí obsahu: shrnuje výsledek šetření o návratnosti energie potřebné pro výrobu tenkovrstvých PV článků

Jméno souboru: NREL - Wind energy.htm
Velikost:    7 kB
Autor:     National renewable energy laboratory, USA
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  NWTC Quiz: Wind in a Minute
Shrnutí obsahu: souhrn číselných údajů o větrné energii v USA

Jméno souboru: Nuclear_sustainability_rev3.pdf
Velikost:    303 kB
Autor:     Jan Willem Storm van Leeuwen and Philip Smith
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  Can nuclear power provide energy for future; would it solve the CO2-emission problem ?
Shrnutí obsahu: Studie vyvrací všeobecně rozšířený nesmysl o CO2 neutrální jaderné energetice.

Jméno souboru: Přechod k obnovitelným zdrojům budoucnosti
Velikost:    827 kB
Autor:     Donald W. Aitken, Ph.D.,International Solar Energy Society
Jazyk:     český překlad 2004
Datum vydání:  2003
Shrnutí obsahu: Český překlad ISES Whitepaper "Transitioning to a Renewable Energy Future"

Jméno souboru: PV market 2003.mht
Velikost:    225 kB
Autor:     Renewable Energy World Magazine July-August 2004
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  PV market update 2003
Datum vydání:  Srpen 2004
Shrnutí obsahu: Přehled údajů o růstu trhu s fotovoltaikou, přehledné tabulky a grafy s údaji o vyrobených a instalovaných fotovoltaických článcích. 

Jméno souboru: PV market 2006.mht
Velikost:    440 kB
Autor:     Renewable Energy World Magazine July-2006
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  PV market update 2006
Datum vydání:  Srpen 2006
Shrnutí obsahu: Přehled údajů o růstu trhu s fotovoltaikou, přehledné tabulky a grafy s údaji o vyrobených a instalovaných fotovoltaických článcích.
 
Jméno souboru: RE myths debunked.pdf
Velikost:    267 kB
Autor:     Home power magazine — Ian Woofenden 
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  Clearing the Air
        Home Power Dispels the Top RE Myths
Shrnutí obsahu: shrnuje a vyvrací nejčastěji používané argumenty proti používání OZE

Jméno souboru: Sluneční úplné zásobování.doc
Velikost:    76 kB
Autor:     Harry Lehmann
Jazyk:     český překlad
Úplný název:  Sluneční úplné zásobování
Datum vydání:  2004
Shrnutí obsahu: Stručné představení studií "Sluneční Evropa - projekt LTI", "Enquette komise:Udržitelné energetické
zásobování za podmínek globalizace a liberalizace" a „Energy Rich Japan“. Evropský a německý energetický systém lze
v rámci budoucích šedesáti let změnit směrem k udržitelnému využívání.

Jméno souboru: solar electric cost.pdf
Velikost:    206 kB
Autor:     UPEx 2003, by Cassius McChesney
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  Arizona PV Costs, Environmental Portfolio Standard Cost Evaluation, Working Group Cost Committee
Datum vydání:  2003
Shrnutí obsahu: 17 stran s prezentací několika velkých fotovoltaických projektů a vyhodnocením jejich nákladů

Jméno souboru: Solar_Generation_report.pdf
Velikost:    3 MB
Autor:     EPIA/Greepeace
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  SOLAR GENERATION - SOLAR ELECTRICITY FOR OVER 1 BILLION PEOPLE AND 2 MILLION JOBS BY 2020
Datum vydání:  říjen 2004
Shrnutí obsahu: Předmluva Günter Verheugen. Tento text ukazuje možnosti fotovoltaiky a její další vývoj v průběhu příštích desetiletí. Předpovídá významné výhody, které její využití přinese nejen pro životní prostředí, ale hlavně
pro společnost: sektor výroby a využití fotovoltaiky může v roce 2020 zaměstnávat více než 2 miliony lidí. 

Jméno souboru: Solar Photovoltaic Energy.pdf
Velikost:    625 kB
Autor:     Intermediate Technology Development Group
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  Solar Photovoltaic Energy
Shrnutí obsahu: O výrobě PV článků a elektřiny z nich, obsahuje graf "PV price trends and efficiency"

Jméno souboru: teplovzdušný kolektor.pdf
Velikost:    153 kB
Autor:     Ralf Seip
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  Experiments With Solar Hot Air Collectors
Shrnutí obsahu: O výrobě a provozu vlastního teplovzdušného kolektoru pro vyhřívání domu

Jméno souboru: the_future_of_hydrogen_economy.pdf
Velikost:    245 kB
Autor:     Bossel,Eliasson,Taylor
Jazyk:     česky/anglicky
Úplný název:  The Future of the Hydrogen Economy: Bright or Bleak?
Datum vydání:  listopad 2003
Shrnutí obsahu: Tato velice podrobná studie s 39 stranami ukazuje, že koncept "vodíkového hospodářství", ve kterém
by tekutá a pevná fosilní paliva byla nahrazena vodíkem, je technologicky i ekonomicky zcela mylný a nerealizovatelný.
Vodík může a má být podle autorů používán v čistých zdrojích energie, včetně palivových článků, současné způsoby
transportu a užití fosilních paliv se však pro vodík vůbec nehodí.

Jméno souboru: Upgrading the grid.mht
Velikost:    248 kB
Autor:     Renewable Energy World Magazine November-December 2003
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  Upgrading the grid - Wind power and decentralized energy supply in Germany
Datum vydání:  prosinec 2003
Shrnutí obsahu: Vzrůstající podíl energie z větru klade na přenosovou soustavu Německa a její řízení zvýšené nároky.
Ty jsou často používány jako argument proti výstavbě větrných elektráren. Heinrich Lohmann v tomto článku ukazuje, že
inteligentní řízení přenosové soustavy je možné a žádoucí kvůli stále se zvyšující decentralizaci zdrojů a pro budoucí
zásobování energií je restrukturalizace sítě nezbytná. 

Jméno souboru: Ústup od jaderné energetiky.pdf
Velikost:    1,3 MB
Autor:     Mycle Schneider, Paris & Antony Froggatt, London, Independent Consultants
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  The World Nuclear Industry Status Report 2004
Datum vydání:  Brussels, December 2004
Shrnutí obsahu: Analýza současného počtu a plánů na výstavbu jaderných elektráren a odhad dalšího vývoje 

Jméno souboru: vestasV90-3MW
Velikost:    144 kB
Autor:     Vestas - wind power company
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  V90-3.0 MW An efficient way to more power
Shrnutí obsahu: Popis větrné elektrárny Vestas o výkonu 3 MW.

Jméno souboru: Větrné elektrárny - mýty a fakta.pdf
Velikost:    800 kB
Autor:     Sdružení Calla a Hnutí Duha
Jazyk:     česky
Úplný název:  Větrné elektrárny - mýty a fakta
Datum vydání:  2005
Shrnutí obsahu: Publikace uvádí na pravou míru nesmysly šířené o větrné energetice - že jsou VE hlučné, hyzdí krajinu,
odrazují turisty, zabíjejí ptáky a další.

Jméno souboru: větrný výkon EU 2003.pdf
Jméno souboru: větrný výkon EU 2006.pdf
Velikost:    1,3 MB a 99 kB
Autor:     European wind energy association (EWEA)
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  Wind power expands in Europe 23% but still only a 3-Member State story
Shrnutí obsahu: obsahuje číselné údaje a grafy o využívání energie větru v Evropě do roku 2004/2007

Jméno souboru: Vliv OZE na zaměstnanost.txt
Velikost:    7 kB
Autor:     článek na www.solaraccess.com
Jazyk:     anglicky
Úplný název:  - nezjištěno -
Shrnutí obsahu: investice do OZE a jejich používání vytváří a uchovává pracovní místa v USA

Zahrada, zelená domácnost, alternativní životní styl:

Jméno souboru: Chlad a mráz
Velikost:    45 kB
Autor:     Darius Nosreti
Jazyk:     česky
Úplný název:  Konzervace zmražováním a chlazením
Shrnutí obsahu: návody pro domácnost, jak uchovávat mražené a chlazené potraviny

Jméno souboru: Šetření energií.pdf
Velikost:    223 kB
Autor:     Robert Trnka, Alois Mach
Jazyk:     česky
Úplný název:  Energie
Shrnutí obsahu: návody pro domácnost, jak ušetřit energii a použití OZE při úsporách energie


Komentáře, návrhy a oznámení o nefunkčnosti odkazů zasílejte prosím na mou emailovou adresu
palca (zavináč) atlas (tečka) cz

S pozdravem ing. Martin Palča Kolařík, Strana zelených Přerov