TECHNOLOGIE

 

MDI neustále pracuje na vylepšování svého původního návrhu. Jejich vývoj pokračuje mnohem rychleji, než je možné publikovat. Přesto je tu několik technických dotazů, na které je nuitné odpovědět a o to se pokusíme v následující sekci. .

Nádrže na vzduch
Karosérie
Systém filtrace vzduchu
Elektrický systém

 

Nádrže na vzduch.
Jednou z nejčastěji pokládaných otázek je bezpečnost nádrží na stlačený vzduch, v nichž se skladuje 90m3 vzduchu při tlaku 300 atmosfér. Mnoho lidí se ptá, zda není takový systém nebezpečný v případě nehody, a jestli nehrozí nebezpečí výbuchu. Odpověď je NE. Proč? Protože nádrže jsou stejné jako ty, používané pro uchovávání zkapalněných plynů v některých městských autobusech (LPG) a ostatní technologie je stejná jako při jízdě na zemní plyn. To znamená, že nádrže byly vyrobeny a homologovány pro přechovávání výbušných plynů. Vzduch výbušný není.

Vpřípadě nehody, při které dojde k poškození nádrží, nenastane exploze nebo roztržení, protože nádrže nejsou kovové. Díky tomu, že jsou vyrobeny ze skelných vláken, praskají nádrže podélně a vzduch z nich uniká se silným syčením a hvízdáním, které ovšem není ani trochu nebezpečné. Je jasné, že když byla tato technologie připravena a otestována pro použití s hořlavými a výbušnými plyny, může být tím spíše bez obav použita ke skladování vzduchu.

A nakonec, co se týče vzduchových nádrží, je vylepšení k originální konstrukci. Aby se zabránilo takzvanému "raketovému efektu" v případě úniku vzduchu přes ventil, který by způsobil pohyb vozidla, MDI udělala malou, ale důležitou změnu v designu. Umístila ventil doprostřed nádrží, čímž snížila pravděpodobnost "raketového efektu" na minimum.

 

Karosérie.
Karosérie vozidel od MDI jsou vyrobeny ze skelných vláken s pěnovou výplní, tak jako i hodně jiných vozidel na dnešním trhu. Použití této technologie má za následek vylepšení dvou parametrů: nižší cenu a nižší váhu. vozidla.

 

Systém filtrace vzduchu.
Motor vozidla MDI pracuje se vzduchem z atmosféry a se stlačeným vzduchem z nádrží. Tlakování vzduchu do nádrží probíhá buď přes kompresor zabudovaný v každém vozidle nebo na plnicí stanici, která má vysokotlaký kompresor k dispozici.

Než může být vzduch stlačen, musí být nejprve vyfiltrován, aby se odstranily všechny nečistoty, které by mohly poškodit kompresor. Filtry s aktivním uhlím odstraňují špínu, prach a erozivní částice, které se bohužel vyskytují ve vzduchu našich měst.

Tento požadavek je ve světě automobilismu opravdu zcela nový, dá se říci i revoluční, protože je to poprvé, kdy automobil vzduch místo znečišťování filtruje, jinými slovy snižuje už existující znečištění ovzduší, místo aby vypouštěl další špínu a škodlivé plyny.

Z výfuku auta od MDI odchází čistý vzduch, který je studený (mezi –30°C a 0°C) a nezpůsobuje problémy žádné formě života. Díky filtračnímu systému opouští vozidlo čistší vzduch, než do něj vstupuje.

 

Elektrický systém.
Guy Negre, vynálezce motoru MDI, vlastní patent na zajímavé vylepšení systému elektrických rozvodů ve vozidle. Je to systém založený na rádiových vlnách, které jsou snímány mikrokontroléry v každém elektrickém zařízení auta. To umožňuje existenci jediného kabelu, spojujícícho všechna zařízení v autě. To znamená, že místo použití jednoho vedení pro každé zařízení (světla, vnitřní osvětlení, ukazatele směru, kontrolky na panelu...), používá jedno vedení pro celé auto. To přineslo dvě významná vylepšení - usnadnilo instalaci a opravy elektrického systému a snížilo váhu vozidla o 22kg.