MOTOR

MDI motor v sobě slučuje různé inovativní a neobvyklé systémy, nejen základní ideu (energie ze stlačeného vzduchu), ale i použité materiály (tělo ze skelných vláken nebo použití jedlých olejů) a technický design. Co se designu týče, je tu další výjimečný faktor, systém vedlejších ojnic, které dovolují pístu zastavit se, když dosáhne konce cyklu, což umožňuje expanzi plynu při konstatním objemu. Faktem je, že systém může být adaptován na konvenční benzínový motor.

TROCHA FYZIKY

Stlačování plynů - komprese - způsobuje jejich zahřívání (horký vzduch). Rozpínání plynů - expanze - vede naopak k jejich ochlazování (studený vzduch). To je základní princip, který dovoluje autu od MDI jezdit.

PATENT NA "SYSTÉM PŘÍDAVNÝCH OJNIC"
MDI získal patent, dovolující pístu, díky přídavným ojnicím, zastavit se na konci kompresního cyklu na dost dlouho, aby vytvořil uvnitř cylindru komoru s konstantním objemem.

THE CYCLE OF THE MDI ENGINE
- A -  FÁZE KOMPRESE:
Vzduch z atmosféry je v motoru stlačován na 20 bar pístem a zahřívá se při tom na 400°C.
- B -  FÁZE VSTŘIKOVÁNÍ VZDUCHU
V okamžiku, kdy se píst zastaví, stlačený vzduch pokojové teploty, přicházející z nádrží je vstříknut do válce obsahujícího horký vzduch.
- C -  FÁZE EXPANZE
Vstříknutí vzduchu způsobí vzrůst tlaku, který začně tlačit na píst a roztočí motor.

 

MDI Prototyp motoru.

The best of MDI:
its future applications

Díky tomuto unikátnímu systému je motor MDI možné použít ve velmi širokém okruhu aplikací, i mimo automobilů. Byl úspěšně vyzkoušen v lodích, ale jeho možnosti jsou větší, než jen pohon vozidel. MDI motor je ideální pro ukládání energie vyráběné ekologickými zdroji, jako jsou solární články nebo síla vody. Nevyužitá energie byla zatím ukládána velmi neefektivním způsobem. Jediné široce používané systémy jsou založeny na elektrických bateriích. Ty jsou těžké, používají některé nebezpečné chemické látky a je obtížné udržet je v dobrém stavu delší období. Místo toho, pokud použijeme MDI zařízení, získáme ideální systém akumulace a skladování energie.

See graphics: Power and Range.

 

Pan Guy Négre s konečnou verzí MDI motoru.

 

Animace systému přídavných ojnic.