Již delší dobu komunikuji s několika pobočkami firmy MDI, především s Air Car AG v Německu. Zde jsou výtahy se zajímavými informacemi pro naše čtenáře.

11.7.02
Q: I'm interested in buying "air car" as far as EU homologation process will be done. Please send me following informations: (Zajímám se o možnost koupě auta na vzduch, hned jak bude dokončena homologace EU. Prosím, pošlete mi následující informace:)

Can I buy any model (family, truck...) in situ (Frankfurt am Main) and by cash? (Je možné koupit kterýkoliv model vozidla na místě v hotovosti?) Odpověď: Ano, příští rok (2003) na jaře.

Are there any other sites where could I buy it, nearer to the Czech Republic ? (Jsou ještě jiná místa, bližší k ČR, kde by bylo možné auto koupit ?) Odpověď: Snažíme se navázat spolupráci ve městě Bautzen. A také možná v ČR !

Can I do test drive there? (Mohu si u vás auto vyzkoušet?) Odpověď: Ano, jakmile bude továrna postavena, jistě.

Can "aircar" be sent by train to Czech Republic ? (Může být auto posláno vlakem do ČR?) Odpověď: Ne, nesmí být exportováno ! (Licence to nedovoluje).

What documentation is included and in which languages it is written ? (Jaká dokumentace je přiložena a v kterých jazycích?) Odpověď: Máme veškerou dokumentaci v němčině a prospekt auta na vzduch i v angličtině.

What guarantee do you provide ? (Jakou záruku poskytujete ?) Odpověď: Běžnou obchodní záruku používanou v EU u osobních automobilů.

10.9.02
Rád bych propagoval auto na vzduch intenzivněji. Mohu se přitom odkazovat na Vaši firmu ? Mohu přeložit Vaše materiály do českého jazyka ? Můžu tímto způsobem pro Vás získávat nové kontakty a zakázky?

Odpověď: Již máme kontakty do České republiky a jednání s případnými partnery budou brzy zahájena. Momentálně bychom Vás rádi požádali o zastavení Vaší reklamy, dokud tato jednání neproběhnou. Obecně nemáme nic proti reklamě na auto na vzduch, ale neradi bychom tato jednání nějak (nepříznivě) ovlivnili.

Kolik stojí licence a jaká práva a povinnosti z ní vyplývají? Kolik peněz je potřeba na stavbu továrny na auta na vzduch ?

Odpověď: Licence opravňující k prodeji v určité oblasti stojí 300.000 euro a postavení továrny zhruba 10 mil. euro.

Snažíte se získat podporu německé vlády, dotace od ministerstva životního prostředí, úlevy na daních ? Snažíte se o propagaci konceptu auta na vzduch mezi Greepeace, Zelenými a ostatními politickými stranami a ekologickými sdruženími ?

Odpověď: Bez nich by to byla velmi dlouhá a trnitá cesta, bez správných kontaktů by se vše stalo mnohem obtížnější !

Je možné vyvinout nový typ vozidla, např. minibus nebo mikrobus s více sedadly ?

Odpověď: Ano, to jistě také přijde, jen o něco později...