ÚVOD

 Vše nasvědčuje tomu, že auto na vzduch společnosti MDI se stane jedním z největších objevů nového století. Konstruktér motorů a vynálezce, pan Guy Negre, vyvinul nový motor schopný pohánět automobil rychlostí až 110 Km/h, s dojezdem do 300 km na jedno natankování s cenou menší než 0.40 Kč na kilometr. Nejenom že neprodukuje žádné výfukové zplodiny, ale navíc ještě čistí vzduch.

Automobily jsou jedním z produktů moderní doby, kterých se již nedokážeme vzdát: tvoří součást našeho životního standardu. Cenou za to jsou výfukové zplodiny, které ničí ovzduší našich měst a nepříznivě ovlivňují naše zdraví. Jak napsal španělský list "El Periódico", (9/1/2000): "Znečištění produkované dopravou způsobuje v Evropě tisíce úmrtí. (Viz článek)

Nepřinášíme zde pouze zprávu o novém vozidle, ale o převratném novém systému přeměny energie ekologicky šetrným způsobem, který dovoluje skladovat energii za velmi výhodných podmínek. Výzkum dalšího využití motoru MDI bude nevyčerpatelným zdrojem inspirací pro průmysl dneška a blízké budoucnosti.

Vozidlo s motorem na vzduch MDI se právě nachází ve fázi homologace. Současně s oficiální prezentací vozidla v Barceloně jsme začali komerčně nabízet okolo  čtyř set průmyslových licencí po celém světě, z nichž již více než sedmdesát jich bylo rezervováno. .