DISKUZNÍ FÓRUM

V této sekci jsme uveřejnili několik emailů, jaké denně dostáváme. Hodně došlých ohlasů bylo pochvalných a vyjadřovaly podporu celému projektu, za což jim velice děkujeme, ale byly i tací, kteří pochybují o věrohodnosti celého projektu, jeho komerční úspěšnosti nebo o různých technických údajích, které jsem zveřejnili. Přidáváme k nim naše odpovědi a věříme, že tím zodpovíme vaše možné dotazy.
Potěší nás, pokud nám zašlete vaše další otázky, pochybnosti, nápady, rady či kritiky, týkající se vozidla či uveřejněných informací.Uděláme vše potřebné, abychom je zodpověděli, uveřejnili, případně použili pro vylepšení našich služeb.

-Píšete, že vozidlo má nádrž na 90m3 vzduchu. To je nemožné, taková nádrž by zabrala prostor čtyř náklaďáků. To musí být nějaký omyl.
Ano, je tu jeden omyl. Čtyři nádrže v autě mají kapacitu 90 litrů, a mohou pojmout 90m3 vzduchu při tlaku 300 bars (atmosfér).

-Píšete, že nádrž na vzduch má tlak 200 bars, a že může být naplněna doma pomocí kompresoru. Ale s kompresory, které znám, to není jen nemožné, ale mohlo by to být nebezpečné.
Tlak je ve skutečnosti 300 barů, ne 200. Ale nepíšeme, že byste měl používat běžný domácí kompresor. Automobil na vzduch od MDI má svůj vlastní malý kompresor vytvořený speciálně pro naplnění nádrží na plný stav během 3 až 4 hodin.

-Plyny, vystupující z výfuku jsou používány k chlazení auta. Ale jak pracuje topení ?
Výfukové plyny nelze chápat přesně tak, jak je známe z běžného auta. To, co opouští vozidlo je pouze chladný vzduch. Klimatizace ve vozidle používá energii produkovanou teplotním rozdílem mezi hlavou pístu, která se zahřívá na 400°C a chladným vzduchem, který vychází s teplotou mezi 0°C a –30°C.

-Vždy, když je vyroben nový typ auta, je ukazováno tisku a obyčejným lidem. Pamatuji, když se objevilo auto "Smart", dříve než začalo být vyráběno sériově. Kdy bude představeno auto na vzduch ? Bude možné se s ním projet ?
Auto na vzduch bylo představeno na veřejnosti v Barceloně každému novináři a všem lidem, kteří si jej přáli vidět a projet se v něm, 20. července 2000 ve velkém sále hotelu Hilton.

-Vaše stránky nabízejí možnost postavit si továrnu. Kdy nabídnete možnost postavit si vzduchovou tankovací stanici ?
Nabídka je již hotova. Máme také souhlas od benzínových čerpacích stanic. Naše webové stránky jsme zřídili proto, aby se lidé se zájmem o obchodování mohli s námi spojit.

-Motor nenasává špinavý vzduch a zázračně jej nevyčistí. Vypouští čistý vzduch, řekl bych i s malým množstvím oleje, ale zanechává přitom špinavý filtr.
Ano. Stejným způsobem, jaký používají velké průmyslové společnosti k zamezení vypouštění popílku, kompresor filtruje vzduch. Filtry jsou později recyklovány a dekontaminovány. Není na tom nic zázračného.

-Ačkoliv motor nevypouští žádné škodlivé plyny, elektrická energie potřebná k doplnění nádrží je vyráběna (pravděpodobně) nějakou formou spalování, takže zamořuje ovzduší místo něj.
Máte pravdu. Ale bojím se, že jste tu myšlenku nedovedl do konce. Věc můžeme krátce osvětlit:
Co se znečištění týče: motory MDI nabízejí "dvě náhrady a jedno vylepšení".
A) První náhrada je geografická: auto je převážně užíváno ve městech, a pokud použijeme auto na vzduch, zastavíme tím znečišťování městských center, protože auta jsou zde hlavními znečišťovateli. Je důležité upozornit na fakt, že 80% náhrad za konvenční auta bude provedeno centrech měst, kde navíc žije většina obyvatelstva.
B) Druhá náhrada se týká výběru znečištění. Auta jezdí na vzduch, který byl stlačen elektrickým kompresorem. Elektřina je produkována v hydroelektrárnách, díky síle vody v řekách, tepelných elektrárnách spalujících ropné produkty, jaderných elektrárnách, slunečních a větrných elektrárnách. I když se občané rozhodnou používat automobil nezpůsobující znečištění, není v jejich možnostech vybrat si zdroj el. energie.
V každé zemi je energetická politika jiná. Ve Španělsku je hlavní část el. energie vyráběna spalováním nafty nebo v jaderných elektrárnách. Takže je možné řící, že větší část energie, kterou auto používá, je znečišťující, zbytek je čistý. V jiných zemích je situace opačná. Na druhou stranu, MDI vlastní patenty na instalaci systemů pro produkci stlačeného vzduchu použitím síly vody v řekách. Auta, která by používala tento systém, budou 100% neznečišťující. V některých provinciích, jako je Navarra, je elektřina téměř "čistá", díky využití síly větru; stejné je to v oblastech, kde jsou instalovány větrné elektrárny jako na Costa del Sol.
C) Optimalizace, kterou MDI motor přináší je jednoduchá: mnohem více zplodin vytváří spalování trochy benzínu v každém autě jednotlivě, než kdyby bylo stejné množství spalováno v elektrárně a přeměněno v elektřinu nebo rovnou ve stlačený vzduch. To je evidentně efektivnější, takže to ještě vylepšuje úsporné vlastnosti vozidla.

-Z pohledu životního prostředí - vypouštění plynů do atmosféry (i kdyby to byl jen vzduch) o velmi rozdílné teplotě (mezi 0°C a -30°C) opět způsobí změny v atmosféře.
Teoreticky správně, ale ve skutečnosti je situace úplně jiná: VŠICHNI lidé produkují velké množství tepla, se kterým dříve nikdo nepočítal, a které také ovlivňuje planetární ekosystém. Vypouštění malého množství studeného vzduchu nepředstavuje žádné riziko. A navíc: v procesu komprese vzduchu se ještě přibližně stejné množství tepla uvolňuje…

-Jakmile přijdu na něco dalšího, dám Vám vědět …
V to doufáme.

Odpovědi na další zajímavé otázky si můžete přečíst v listárně .